W 2023 roku, na zlecenie Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowaliśmy w naszej placówce wsparcia dziennego Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023