Prywatny dom opieki dla osób z okolic Zielonej Góry to ośrodek, który zapewnia godziwą opiekę oraz warunki życia. Wiele osób starszych pomimo późnego wieku chce pozostawać aktywna i radzić sobie w miarę samodzielnie. Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne zajmowanie się obowiązkami dnia codziennego, mają zapewnioną całodobową opiekę, a nad komfortem ich pobytu czuwają wykwalifikowani pracownicy prywatnego domu opieki „Alternatywy”.