W 2024 realizujemy również po raz kolejny Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024, którego zleceniodawcą jest bezpośrednio Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu tel. 603 254 662